กว่าจะมาเป็นหนังจระเข้ แบรนด์ SC

กว่าจะมาเป็นหนังจระเข้ แบรนด์ SC
ด้วยความรักในการทำหนังจระเข้ให้มีคุณภาพที่ดี และสวยงาม เราจึงมีการพัฒนาการฟอกด้วยเทคนิคพิเศษเฉพาะของศรีราชาฟาร์ม(เอเชีย) บวกกับความตั้งใจ และใส่ใจ รังสรรค์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หนังจระเข้ที่ดีให้กับลูกค้า

 

 

 

ขบวนการฟอกที่คงรักษาคุณลักษณะลวดลาย

ของจระเข้ ให้ครบถ้วนมากที่สุด

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้วยเทคนิคพิเศษกับการคัดสรรเคมีที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ

และผู้ใช้ เราจึงได้หนังที่ใสสะอาดน่าสัมผัส

 

 

 

 

 

 

 

เราพร้อมที่จะนำหนังที่มีคุณภาพ และคุณสมบัติที่ดี

มีความสวยงามทั้งลวดลาย และน่าสัมผัสเพื่อเป็น

ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังภายใต้แบรนด์ SC

 

 

 

 

 

 

ผ่านกระบวนการทดสอบในห้องทดสอบหนัง